Wonen

Samen wonen en co-housing

De afgelopen decennia is onze samenleving sterk geïndividualiseerd. Waar mensen voorheen in kleine groepen samen leefden en elkaar daar ondersteunden in goede en slechte tijden, is het nu veel meer ieder voor zich. Deze trend lijkt echter op zijn retour, het individualisme maakt steeds vaker weer plaats voor het collectief. Wij van EcoBoZ geloven dat door samen te wonen en leven, door gezamenlijk het onderhoud en voedselvoorziening en ook het omkijken naar elkaar, de gemeenschap hechter en duurzamer wordt. Co-housing is een vorm van samenleving, waarin de bewoners bepaalde onderdelen van hun huishouden met elkaar delen in plaats van ieder voor zich aanschaffen. Daarbij kan je denken aan gereedschap, auto’s, moestuin en wasmachines. Door gezamenlijk één exemplaar aan te schaffen en te onderhouden, spaar je kosten uit en zorg je voor minder afval.
Daarnaast schept dit delen meteen een mogelijkheid om de bijbehorende kennis en ervaring uit te wisselen en zo creëer je onderlinge verbondenheid. Daarom zien wij dit gedachtengoed als een mooie basis voor samen wonen. Dat betekent niet, dat we een commune willen stichten waarin niemand bezit heeft en je alles met iedereen moet delen. Met de toekomstige buurtbewoners van EcoBoZ gaan we bepalen wat we wel en niet willen delen en hoe we deze vorm van samen wonen verder willen invullen.

Afstemming en inspraak

Om op een prettige manier samen te kunnen bouwen en wonen is het essentieel om goed te regelen hoe iedereen inspraak heeft in de vorming en bestendiging van EcoBoZ. Er bestaan verschillende manieren hiervoor. We zijn bij een aantal ecodorpen gaan kijken hoe zij dit hebben aangepakt. Een model dat ons erg aanspreekt is de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) of kortweg sociocratie. In het westen zijn we vooral bekend met democratie. Groot nadeel van dat model is dat de meerderheid beslist en de mening van de minderheid niet of nauwelijks een stem heeft. EcoBoZ gelooft in een besluitvormingsstructuur die het voor iedereen mogelijk maakt om te corrigeren en te participeren in een gelijkwaardige besluitvorming. Sociocratie gaat uit van een kringstructuur, waarin iedereen deelneemt aan de besluitvorming die gebaseerd is op consent: er is overeenstemming wanneer er geen overwegend en beargumenteerd bezwaar is. We onderzoeken graag met elkaar wat binnen EcoBoZ het beste werkt.

Moestuinieren

Binnen EcoBoZ willen we streven naar zelfvoorzienendheid. We willen zelf zorgdragen voor onze eigen groenten en fruit als belangrijkste elementen van de maaltijden. Naast een centrale moestuin denken we dan aan een gezamenlijke boomgaard en bijenkasten. Ook het houden van kleinvee als geiten, schapen en ook kippen en ganzen behoort tot de mogelijkheden. We worden erg geïnspireerd door de principes van Permacultuur. Deze vorm van gewassen verbouwen kent drie pijlers: zorg voor de aarde – zorg voor de mens – eerlijk delen. Door biologisch te moestuinieren leveren we een bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit. We volgen ook de opkomst van herenboeren op de voet. Er verschijnen steeds meer initiatieven waarbij groepen mensen zich verenigen en samen een herenboer inhuren, die voor een vast bedrag per jaar op vraag van de leden biologische groenten en fruit verbouwt en levert.

Werkplaats

Graag zien we bij EcoBoZ een gezamenlijke hobbyruimte die voor allerlei doeleinden door de bewoners te gebruiken is. Hierbij kun je denken aan klussen, repareren, koken en kookworkshops, allerlei cursussen waaronder yoga en meditatie, diverse workshops, bijeenkomsten, repetities. Het is ook een optie om de ruimte te verhuren aan anderen, mits het doel past bij de visie van EcoBoZ.

 

Water- en afvalbeheer

Binnen EcoBoZ vinden we het belangrijk om onze eigen afvalstromen goed te beheren. We willen huizen bouwen met een grijswatersysteem, waarbij douchewater wordt opgevangen om bijvoorbeeld nog een keer voor het toilet gebruikt te worden. Een manier om afvalwater te filteren is met behulp van een helofytenfilter. Planten en bacteriën zorgen ervoor dat het grijze water wordt gefilterd en gezuiverd. Ook streven we naar zo min mogelijk afval in EcoBoZ. Het GFT-afval willen we zoveel mogelijk zelf composteren om in de moestuin weer aan te wenden. Daarnaast zijn we kritisch op wat er binnenkomt aan spullen en plastic verpakkingen. We kiezen voor duurzaamheid en hergebruik boven wegwerp en goedkoop.