Visie

EcoBoZ is een burgerinitiatief dat wil bijdragen aan een betere wereld door op kleine schaal duurzame woningen in een ecologisch buurtschap in de buurt van Bergen op Zoom te realiseren en als bewoners samen verantwoordelijk te nemen voor de eigen woonomgeving. Zo leveren we een bijdrage aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk door bewuste keuzes te maken en bewust samen te leven.

Lees hieronder verder over onze doelstellingen en de Sustainable Development Goals van EcoBoZ.


Doelstellingen

Dit gaan we bij EcoBoZ realiseren door:

 • Het bouwen van een buurtschap van 10 tot 15 ecologische, duurzame en toekomstbestendige woningen in Bergen op Zoom of nabije omgeving met een gemeenschappelijk gebouw, te realiseren uiterlijk in 2022.
 • Passende Low-tech en damp-open woningen zodanig te situeren in het landschap dat natuur, gezamenlijke voorzieningen, comfort en privacy optimaal gecombineerd kunnen worden.
 • Te streven naar gebruik van lokaal verkregen, duurzame materialen.
 • Zelf, naar vermogen, mee te helpen en lokale specialistische kennis kunde in te huren waar dat nodig is.
 • Gezamenlijk gebruik te maken van ecologisch verantwoorde voorzieningen voor energie, water en afval.
 • Te wonen in harmonie met elkaar en de omgeving en goed nabuurschap na te streven met alle bewoners om ons heen.
 • De natuur als inspiratiebron te gebruiken (biomimicry) bij ontwerp, bouw en organisatie
 • Bewust te leven en te streven naar een hoge mate van autonomie ten aanzien van voedsel en energie.
 • In goed nabuurschap te wonen samen met gelijkgestemden (jong/oud, gezin/koppel/single)
 • Verantwoordelijkheid en zorg voor onszelf en voor elkaar te dragen
 • Optimaal gebruik te maken van voorzieningen door meer te delen en minder te verspillen
 • Het goede voorbeeld te geven en kennis en ervaring te delen, anderen te inspireren.
 • Als toekomstige bewoners mee te helpen met de organisatie, bouw en realisatie, zowel uit kostenoogpunt als vanwege de cohesie en betrokkenheid met elkaar.

Sustainable Development Goals

3: Gezondheid en welzijn

EcoBoZ stelt zichzelf tot doel te leven in harmonie met elkaar en de natuur

7: Duurzame en betaalbare energie

EcoBoZ wil gebruik maken van de beschikbare technologie om zo veel als mogelijk, het hele jaar door, zelfvoorzienend te leven

11: Veilige en duurzame steden

EcoBoZ stelt zichzelf tot doel om levensbestendig en in harmonie met elkaar en de natuur te leven

12: Duurzame consumptie en productie

EcoBoZ stelt zichzelf tot doel zo veel als mogelijk gebruik te maken van lokale verkregen materialen, diensten en voedsel

SDG doelstellingen Nederlands
(via deze afbeelding link je door naar de website van SDG Nederland)

Indien u meer wilt weten over onze visie, planning en doelen dan kunt u ons visiedocument opvragen via ons contactformulier.