EcoBoZ Nieuwsbrief oktober: Meet&Greet 30 september en Vereniging EcoBoZ!

EcoBoZ nieuwsbrief oktober 2018

Met deze nieuwsbrief houden wij jou en alle andere mensen en organisaties die in ons ecologisch bouw- en wooninitiatief geïnteresseerd zijn, op de hoogte van de activiteiten van EcoBoZ. In deze editie geven we een terugblik op de Meet&Greet van 30 september, vertellen we wat over de nieuwste ontwikkelingen rondom locaties en kijken we vooruit naar de oprichting van de vereniging EcoBoZ in oktober!

Terugblik Meet & Greet EcoBoZ 30 september 2018

Een goede opkomst bij onze Meet & Greet bijeenkomst op een zonnige zondagmiddag. We waren welkom bij Café Atelier van Annemarieke van Peppen. Het eerste deel hebben we uiteengezet waar EcoBoZ voor staat en voor gaat. Ook Lily van het Small Houses project Het Krabbenhofje heeft toegelicht hoever zij staat met de plannen voor een wijkje met kleine huisjes in Bergen op Zoom. In de pauze was er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Na de pauze zijn we dieper ingegaan op de komende te nemen stappen. Menno de Lange van Droomwonen Brabant lichtte toe welke fasen we de komende tijd zullen gaan nemen. Met de aanwezigen hebben we vervolgens gekeken naar de wensen en grenzen van een ieder. We besloten met een oproep wie bereid is de volgende stappen te maken en mee te doen aan de oprichting van vereniging EcoBoZ. Na afloop hebben we aan de gezellige tafels van Café Atelier nog lang nagepraat.

Interesse om deel te nemen aan de Vereniging EcoBoZ?

Voor de volgende belangrijke stap, het oprichten van de Vereniging EcoBoZ, hebben we de hulp nodig van een notaris. Verder willen we aandacht blijven besteden aan onze bekendheid, bijvoorbeeld via het verspreiden van flyers. Ook kennisvergroting voor overleg met Gemeente, architect, aannemers enzovoort is essentieel voor het welslagen van het project. Hiervoor willen we ons bij verschillende organisaties aansluiten, meestal gaat dat in de vorm van een abonnement.
Niets van dit alles is gratis en we willen jullie dan ook vragen hier met een instapbedrag van €150 in bij te dragen. Met deze bijdragen kunnen we aan de slag om van EcoBoZ een serieuze gesprekspartner te maken met een officieel statuut voor alle te benaderen partijen.
Wil je graag lid worden van onze vereniging zodat je het EcoBoZ-initiatief mee vorm kunt geven? Stuur ons dan even een mail: info@ecoboz.nlVoor 10 oktober horen we graag of je(jullie) wel of niet wil(len) meedoen. Op die woensdagavond komen we als bestuur voor het eerst bijeen. Plaats en tijd volgen!

Locaties

We zijn nog op zoek naar de best passende locatie voor het vestigen van EcoBoZ. We hebben gesprekken met gemeente, provincie, Ruimte voor Ruimte en Brabants Landschap. Op dit moment hebben we een aantal opties net buiten de bebouwde kom rondom Bergen op Zoom en Halsteren. Mocht je zelf een stuk grond weten dat beschikbaar is of vrij komt, van ongeveer 1 à 1,5 hectare (of iets meer), geef dit dan door aan ons via deze link.

Pakket van Eisen

Komende weken gaat het bestuur bekijken welke eisen we gaan stellen aan ons initiatief: wat vinden we belangrijk voor onze privéwoningen – wat vinden we noodzakelijk, wat is leuk om te hebben. Wat willen we qua privacy en wat willen we aan gemeenschappelijke voorzieningen. Het bestuur beslist niet zelf, maar gaat de voorstellen aan onze leden voorleggen in de ledenvergaderingen. Zo heeft iedere deelnemer/stel een stem en bepalen we samen hoe EcoBoZ eruit komt te zien!

Volgende bijeenkomst

Op woensdagavond 10 oktober komen we weer bij elkaar met het EcoBoZ bestuur in oprichting! We gaan een start maken met de statuten en het huishoudelijk reglement, verdelen de verschillende rollen en gaan een kalender voor de ledenvergaderingen opstellen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen! Laat weten of je meedoet: aanmelden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *