Welkom bij EcoBoZ

Helaas hebben we in september 2019 moeten besluiten om niet meer verder te gaan met EcoBoZ. U leest hier meer over in onze laatste nieuwsbrief.

We willen vanaf deze plaats iedereen bedanken die aan dit mooie traject haar of zijn steentje heeft bijgedragen.

Frank Lemmens & Meta Vrijhoef
initiatiefnemers EcoBoZ